Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /DISK2/WWW/motofaktor.cz/eshop/cfg.php on line 5 Obchodní podmínky - METAL FAKTOR - YAMAHA e-shop
Rychlá navigace: Přeskoč na obsah

Úvodní stránka » Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě provozovaném společností METAL FAKTOR s.r.o. Podmínky blíže vymezují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

1) Objednávka

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace, a že s nimi souhlasí.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

2) Potvrzení objednávky a expedice zboží

Po potvrzení objednávky e-mailem je objednávka zaevidovaná. Zboží expedujeme zpravidla do 7 dnů. V případě, že zboží není momentálně skladem, bude termín dodání upřesněn. Pokud nebude zákazník s termínem souhlasit má možnost objednávku stornovat.

V okamžiku expedice objednávky posíláme informační email – od té doby můžete zásilku očekávat.

S každou zásilkou zákazník obdrží fakturu, která zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Pro dopravu používáme obyčejný nebo obchodní balík České pošty. Zboží zasíláme buďto na dobírku, obyčejně - při platbě předem nebo je možnost osobního vyzvednutí v naši prodejně. Poštovné je dle výběru způsobu platby a způsobu dodání.

3) Reklamace

Kupující je povinen před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontrolovat, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, pak je povinen dále zkontrolovat jestli opravdu došlo k poškození zboží v zásilce. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat jak přepravce, tak prodávajícího, nejpozději však do dvou pracovních dnů od převzetí zboží.

Pro úspěšné vyřízení reklamace platí následující podmínky:

Je-li nutné zboží reklamovat, prosíme, zjištěné vady oznamte co nejdříve e-mailem na adresu eshop@motofaktor.cz, případně telefonicky 596 638 771 společně se základními údaji:

  • jaké zboží reklamujete
  • důvod reklamace
  • termín nákupu

Záruční doba činí 24 měsíců a vztahuje se pouze na výrobní vady. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením, nesprávným použitím výrobku, nesprávnou manipulací a skladováním. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.
Zboží, které reklamujete, je nutné zaslat včetně dokladu o jeho zakoupení.

V případě zjištění výrobní vady bude zboží vyměněno kus za kus, pokud toto zboží už není skladem bude zákazníkovi vrácena peněžní částka. 

Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

V žádném případě nezasílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

4) Vrácení zboží:

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Pokud se tak rozhodnete, prosíme oznamte tuto skutečnost co nejdříve e-mailem na adresu eshop@motofaktor.cz

  • jaké zboží vracíte
  • termín nákupu, popř. číslo objednávky

Zboží musí být nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu zasláno zpět v uvedené lhůtě (určující je datu odeslání). Po přijetí zboží bude vystaven dobropis a odeslán na adresu zákazníka. Po potvrzení převzetí zákazníkem a zaslání jednoho vyhotovení zpět na adresu společnosti, bude vrácena příslušná částka bankovním převodem nebo poštovní poukázkou do 10 pracovních dnů ode dne přijetí dobropisu. V případě vrácení zboží osobním doručením, prodávající vrátí příslušnou částku kupujícímu v hotovosti v okamžiku doručení zboží na naši adresu. 

V žádném případě nezasílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

5) Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

6) Obchrana osobních údajů

Provozovatel prohlašuje, že veškeré údaje osobní povahy jsou důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu firmy METAL FAKTOR s.r.o. a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či nijak znežity. Osobní informace jsou shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů.

Při nakládání s osobními daty se METAL FAKTOR s.r.o. zavazuje řidt Zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud nastane obchodní případ, kdy je nutné předat osobní informace zákazníka oddavateli, provozovatel se zavazuje, že tyto informace předá až po předchozím odsouhlasení daným zákazníkem.

Zákazník má právo zažádat o vymazání osobních údajů z databáze (zrušení registrace) a to pouze písmenou formou nebo elektronicky na eshop@motofaktor.cz


© MOTO FAKTOR | Vyrobila: MediaFabríca
motofaktor

Nová prodejna

Těšíme se na vás v nové prodejně v Ostravě - Nové vsi v areálu bývalého školního statku, ul. U Hrůbků 251.

nová prodejna